ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

سازمان دانشجویی

سازمان دانشجويان

 

 

اين سازمان داراي 10 دفتر در دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز، علوم پزشكي و دانشگاه علمي- كاربردي و دانشكده فني حرفه‌اي شهيد باهنر است كه تاكنون صدها طرح و برنامه اعم از اردوهاي علمي فرهنگي، نمايشگاه‌هاي مختلف، نشست‌هاي مختلف هنري، جلسات نمايش فيلم و نقد، سمينارهاي علمي فرهنگي، بزرگداشت مشاهير و ... را با همكاري و مشاركت مستقيم دانشجويان برگزار نموده است.

خبرنامه پیامکی