ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي فارس

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي فارس

 

 

اين مركز با هدف تأمين كتاب جامعه دانشگاهي تأسيس شده است و تاكنون خدمات خود را در دو زمينه چاپ و نشر و نمايشگاه‌هاي دايمي كتاب ارايه كرده است. اين سازمان در فارس تاكنون 10 عنوان كتاب چاپ كرده است.

خبرنامه پیامکی