ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

مرکز خدمات تخصصی ژنتیک

مرکز خدمات تخصصی ژنتیک

بدنبال جلب اعتماد پزشکان و مردم، در سال 1375 آزمایشگاه تخصصی ژنتیک و مرکز مشاوره ژنتیک نیز راه اندازی شده است که علاوه بر اهالی استان فارس از استانهای همجوار نیز مراجعه قابل توجهی به این مرکز می گردد. آزمایشگاه ژنتیک در دو بخش سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی فعالیت داشته و برحسب نوع بیماری، تکنیک خاص آن بیماری جهت تشخیص به کار گرفته می شود. خدماتی مانند کاریوتایپ، بررسی اختلالات تعدادی و ساختمانی کروموزوم ها و سایر تست های ژنتیک در این مرکز ارائه می گردد .

مشاوره ژنتیک جهت مشاوره و راهنمایی افراد قبل از ازدواج ، بعد از ازدواج ، ازدواج های فامیلی ، دوران بارداری و مواردی که در فامیل بیمار ژنتیکی وجود داشته باشد انجام می گیرد و بر اساس استاندارد کشوری آزمایشات لازم و اولیه در مشاوره ژنتیک درخواست می گردد .

 

خبرنامه پیامکی