ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

سازمان فعاليت‌هاي قرآني (ISKA)

سازمان فعاليت‌هاي قرآني (ISKA)

 

 

فعاليت‌هاي قرآني و ترويج و تبليغ متون ديني و معارف اسلامي از بدو تأسيس جهاد دانشگاهي همواره از اوليت‌هاي راهبردي اين نهاد بوده است. تأسيس «سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور» گامي در جهت سازمان‌دهي كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي قرآني به منظور پاسخ‌گويي به نيازهاي ديني جوانان و دانشجويان و دانشگاهيان بود كه توسط جهاد دانشگاهي انجام شد. سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي كه متناسب با نيازهاي جوانان به تدوين طرح‌ها و اجراي برنامه‌هاي ويژه دانشجويان و دانشگاهيان به موضوع «قرآن و فرهنگ قرآني» مي‌پردازد، هدف از تأسيس سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور توسعه فرهنگ ديني و قرآني از طريق، تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف قرآن كريم بسترسازي فرهنگي و فراهم‌سازي زمينه‌هاي انس بيشتر با كتاب وحي و تدبر در آن پژوهش در ابعاد مختلف در جهت ارتقاي فرهنگ قرآني و آگاهي‌هاي ديني دانشجويان و دانشگاهيان است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به سايت www.iska.com مراجعه فرماييد.

خبرنامه پیامکی