ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ISPA)

مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ISPA)

 

Iranian  Student's  Polling  Agency

 

كمك به فرآيند تصميم‌گيري علمي در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي، به منظور تنظيم برنامه‌ها و اتخاذ راهكارهايي مناسب، با مد نظر قراردادن ديدگاه‌هاي افكار عمومي و گروه‌هاي مرتبط با سازمان‌ها، از مهم‌ترين اهداف تأسيس ايسپا است. لذا اين مركز در سال‌هاي فعاليت خود، ضمن اجراي طرح‌هاي نظرسنجي در اين زمينه، توانست مشاوري امين و مطمئن براي سازمان‌هاي مختلف باشد. اين مركز تاكنون در فارس، طرح‌هاي زيادي را در سطح ملي، منطقه‌اي و استاني انجام داده است، همچون پروژه‌هاي نظرسنجي به كارفرمايي دانشگاه شيراز، استانداري فارس، شوراي شهر شيراز، شهرداري شيراز، شركت برق منطقه‌اي فارس، جهاد كشاورزي فارس، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهري، شركت‌هاي خصوصي و ... ؛ براي اطلاع بيشتر مي‌توانيد به سايت www.ISPA.ir مراجعه نماييد.

خبرنامه پیامکی