ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

پدافند غیر عامل

 

 


امام خمینی ره: در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد، مردم در طول سال های جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خط تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکل های مختلف را جدی تر بدانند.


مقام معظم رهبری مد ظله العالی: دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیست، هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.


مقام معظم رهبری مد ظله العالی: پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است. از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف به وجود بیاوریم . کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم، نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیر عامی تحقق پیدا می کند.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام می گیرد و در هنگام بروز هرگونه تهدید طبیعی و غیر طبیعی مانند جنگ موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی یک کشور می گردد.

تعریف پدافند غیر عامل:            پدافند = پد + آفند                     پد = پاد = متقابل یا متضاد                    آفند = جنگ و جدال و دشمنی                  دفاع یا پدافند دو جزء دارد: الف- عامل      ب- غیر عامل


الف: دفاع یا پدافند عامل:  پداند عامل عبارت از رویارویی و مقابله مستقیم با دشمن و به کارگیری جنگ افزارهای مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثی کردن اقدامات آفندی وی  می باشد.


ب: پدافند غیر عامل یا دفاع غیر عامل:  به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که بکارگیری جنگ افزار و تسلیحات نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات و بمباران های هوایی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.

پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره گیری از فعالیت های غیر نظامی، فنی و مدیریتی است.


اقدامات پدافند غیرعامل شامل: پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه های امن می باشد.


در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش موثری ایفا کنند، در حالیکه در پدافند عامل مانند سیستم های ضدهوایی و هواپیماهای رهگیر، تنها نیرو های مسلحی هستند که مسئولیت بر عهده دارند.

 


خبرنامه پیامکی