ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

معاونت پژوهشی

English

علوم رفتاری نانوتکنولوژی مطالعات فرهنگی ژنتیک انسانی بانک خون بند ناف
تشخیص طبی مشاوره ژنتیک مشاوره‌ روانشناسی فنی و مهندسی
سیستم و بهره وری

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی به منظور انجام و گسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به عنوان پل ارتباطی بین صنعت، جامعه و دانشگاه فعالیت می‌نماید .

زیرمجموعه های معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس عبارتند از:

گروه های پژوهشی:

  1. علوم رفتاری

  2. نانوتکنولوژی

  3. مطالعات فرهنگی

  4. ژنتیک انسانی

مراکز خدمات تخصصی:

  1. آزمایشگاه تشخیص طبی

  2. آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک

  3. مشاوره‌ تحصیلی و خانواده

  4. سیستم و بهره وری

  5. فنی و مهندسی

  6. دفتر بانک خون بند ناف

تماس با ما:

تلفن: 32303662-71-98


ایمیل: res.fr [a] acecr.ac.ir


آدرس: شیراز خیابان زند کوچه ۴۳ معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس

 

خبرنامه پیامکی