ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


خبرنامه ایمیلی

تاریخچه

تاريخچه تكوين و توسعه جهاد دانشگاهي

 

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (قدس سره) در تاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، ستاد مذكور در جلسه مورخه 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد.

بر مبناي مصوبات اساسنامه جديد، جهاد دانشگاهي نهادي است عمومي و غير دولتي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي شخصيت مستقل با اهداف گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها، توسعه امور فرهنگي، گسترش طرح‌هاي كاربردي و نيمه صنعتي و با وظايفي كه در ماده سوم اساسنامه به عهده آن گذاشته شده است فعاليت دارد.

 

 

  اركان اين نهاد عبارتند از :

عالي‌ترين مرجع سياستگزاري (هيئت امنا)

بالاترين مقام اجرايي (رييس جهاد دانشگاهي)

تعيين‌كننده خط مشي و ناظر بر فعاليت‌ها (شوراي علمي و هماهنگي)

 

اين نهاد در حال حاضر علاوه بر دفتر مركزي داراي 43 واحد جهاد دانشگاهي است كه 14 واحد آن در شهر تهران و 29 واحد در مراكز دانشگاهي شهرستان‌ها استقرار دارند. همچنين تعداد 12 پژوهشكده، سه پژوهشگاه، 15 سازمان و مركز و 17 مؤسسه و شركت به ثبت رسيده نيز تحت پوشش اين نهاد فعاليت دارند. آنچه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي فارس در حوزه‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و اشتغال مي‌باشد.


سند جايگاه جهاد دانشگاهي در چشم‌انداز بيست ساله
تاریخ ایجاد : 2012.04.11 @ 17:04

خبرنامه پیامکی