ورود به سایت

نام کاربريکلمهء عبور    


حدیث روز
مؤمن برادر مؤمن است، او را دشنام نمی دهد، از او دریغ نمی کند، و به او گمان بد نمی برد.

 

بحار الانوار، دار احیاء التزا العربی، جلد 75

 خبرنامه ایمیلی

تاریخ انتشار : سه شنبه 7 آذر 1396

دکتر احمدی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی فارس بازدید کرد.